logo fafo 194x64
Ledelse og samarbeid i staten

Ordrenummer:

20015

Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad

Fafo-rapport 2007:15
ISBN 82-7422-580-5
ISSN 0801-6143

2007, 154 s

Nettutgave

(pdf 824kb)

Denne rapporten gir en bred gjennomgang av ledelse og samarbeid i staten. Hvordan kan man møte de utfordringene som staten står overfor som arbeidsgiver? Hvilke former for ledelse og samarbeid kan bidra til å oppfylle målsettinger om fornyelse, inkludering, rettsikkerhet og likebehandling? Hvilke former kan møte utfordringer som mangel på arbeidskraft, kravstore brukere og nye grupper ansatte? Hvordan kan man øke de ansattes innflytelse på arbeidssituasjonen?

Rapportens hovedbudskap er at det eksisterende representative rammeverket er vel egnet til å møte utfordringene. Dette forutsetter at overordnede myndigheter, ledere, tillitsvalgte og de ansatte selv har vilje og evne til å utnytte det potensial som ligger i dagens lov- og avtaleverk.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B