logo fafo 194x64
Ledermedlemmer i Unios forbund

Ordrenummer:

20298

Mona Bråten

Fafo-rapport 2013:08
ISBN 978-82-7422-982-2 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-983-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013, 66 s kr. 216,- Ordrenr: 20298

Nettutgave

(pdf 370 kB)

Hvilke begrunnelser har medlemmer i lederstillinger for å være organisert? Er de fornøyd med medlemskapet? Ledere og øvrige ansatte kan være organisert i samme forbund, men ha ulike forventninger. I rapporten diskuteres Unio-forbundenes utfordringer med å komme ledermedlemmene i møte, og mulige tiltak som kan settes inn.

216,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B