Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat

Mona Bråten

Fafo-rapport 396

Nettutgave

Forskningstema: Lønn og lønnsdannelse, Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Denne rapporten tar for seg lokal lønnsdannelse i det statlige tariffområdet og i NAVO-området, med særlig vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat. Undersøkelsen springer ut av de endringer som har skjedd i det statlige tariffområdet i løpet av den siste tiårsperioden, og spørsmålet om hvordan man på lokalt virksomhetsnivå har tilpasset seg disse endringene. Rapporten tar for seg fem hovedgrupper av spørsmål knyttet til lokal lønnsdannelse:
• Hvilke holdninger har tillitsvalgte og medlemmer i LO Stat til at det skjer en desentralisering av lønnsdannelsen i statlig sektor?
• Er det utviklet en lokal lønnspolitikk i virksomhetene, og hvilke erfaringer har man eventuelt med denne?
• Hvilke lokale forhandlingsordninger er etablert? Hva kjennetegner de lokale forhandlingsprosessene?
• Hva er resultatene av de lokale lønnsforhandlingene?
• Hvordan er samspillet mellom sentral og lokal lønnspolitikk?
I analysen skiller vi mellom tillitsvalgte i statlige virksomheter og virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen NAVO. Skillet er gjort for å kunne vurdere hvordan forskjeller i forhandlingsordning og prinsipper for lokal lønnsdannelse kan ha betydning for den lokale lønnsdannelsen og tillitsvalgtes muligheter til å påvirke denne. Rapporten drøfter også enkelte spørsmål knyttet til hva som kan skje når midlene avsatt til lokale lønnsforhandlinger øker betydelig, slik resultatet ble i det sentrale lønnsoppgjøret for staten i 2002.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 396