logo fafo 194x64
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat

Ordrenummer:

396

Mona Bråten

Fafo-rapport 396
ISBN 82-7422-383-7
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 828 kB)

Denne rapporten tar for seg lokal lønnsdannelse i det statlige tariffområdet og i NAVO-området, med særlig vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat. Undersøkelsen springer ut av de endringer som har skjedd i det statlige tariffområdet i løpet av den siste tiårsperioden, og spørsmålet om hvordan man på lokalt virksomhetsnivå har tilpasset seg disse endringene. Rapporten tar for seg fem hovedgrupper av spørsmål knyttet til lokal lønnsdannelse:
• Hvilke holdninger har tillitsvalgte og medlemmer i LO Stat til at det skjer en desentralisering av lønnsdannelsen i statlig sektor?
• Er det utviklet en lokal lønnspolitikk i virksomhetene, og hvilke erfaringer har man eventuelt med denne?
• Hvilke lokale forhandlingsordninger er etablert? Hva kjennetegner de lokale forhandlingsprosessene?
• Hva er resultatene av de lokale lønnsforhandlingene?
• Hvordan er samspillet mellom sentral og lokal lønnspolitikk?
I analysen skiller vi mellom tillitsvalgte i statlige virksomheter og virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen NAVO. Skillet er gjort for å kunne vurdere hvordan forskjeller i forhandlingsordning og prinsipper for lokal lønnsdannelse kan ha betydning for den lokale lønnsdannelsen og tillitsvalgtes muligheter til å påvirke denne. Rapporten drøfter også enkelte spørsmål knyttet til hva som kan skje når midlene avsatt til lokale lønnsforhandlinger øker betydelig, slik resultatet ble i det sentrale lønnsoppgjøret for staten i 2002.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B