logo fafo 194x64
Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Ordrenummer:

20586

Bård Jordfald

Fafo-rapport 2016:24
ISBN 978-82-324-0309-7
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 470 kB)

Denne rapporten retter søkelyset mot de lokale forhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2014. Lokale forhandlingsledere i forbund tilknyttet LO Stat beskriver sine erfaringer, hva de mener er viktig eller mindre viktig i slik forhandlinger, hvilke kriterier de mener bør legges til grunn for å oppnå lokale tillegg, samt hvilke målsetninger de har med slike forhandlinger. Videre redegjøres det for den økonomiske fordelingen av pengene ute i de om lag 300 forhandlingsstedene, og om de lokale organisasjonene klarte å hente ut sine andeler av de lokale pottene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B