Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning
Erfaringer fra nordeuropeiske land

Fafo-rapport 422
ISBN 82-7422-412-4
ISSN 0801-6143

2003

Nettutgave

(pdf 789k)

Rapporten drøfter utviklingstrekk ved lokal lønnsdannelse i Norge og utvalgte land med sammenlignbare forhandlingssystemer. To tema står spesielt sentralt, nemlig hvilke konsekvenser økt desentralisering har på maktfordelingen mellom partene, og hvilke fordeler og ulemper som kan knyttes til forskjellige typer lokal tvisteløsning. Ut over dette er ulike varianter av lokal lønnsdannelse kartlagt, spesielt gjelder det forholdet mellom kollektive og individuelle fordelingsmekanismer. Resultater i form av lønnsutvikling og lønnsspredning er også forsøkt dekket, det samme gjelder mulige konsekvenser for arbeidstakerorganisering og medlemskapets verdi.

Ordrenummer:

422