logo fafo 194x64
Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning
Erfaringer fra nordeuropeiske land

Ordrenummer:

422

Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 422
ISBN 82-7422-412-4
ISSN 0801-6143

2003

Nettutgave

(pdf 789k)

Rapporten drøfter utviklingstrekk ved lokal lønnsdannelse i Norge og utvalgte land med sammenlignbare forhandlingssystemer. To tema står spesielt sentralt, nemlig hvilke konsekvenser økt desentralisering har på maktfordelingen mellom partene, og hvilke fordeler og ulemper som kan knyttes til forskjellige typer lokal tvisteløsning. Ut over dette er ulike varianter av lokal lønnsdannelse kartlagt, spesielt gjelder det forholdet mellom kollektive og individuelle fordelingsmekanismer. Resultater i form av lønnsutvikling og lønnsspredning er også forsøkt dekket, det samme gjelder mulige konsekvenser for arbeidstakerorganisering og medlemskapets verdi.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B