Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Lokale lønnsforhandlinger i Staten
Lønn som personalpolitisk verktøy

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 397

Nettutgave

Forskningstema: Lønn og lønnsdannelse, Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

I denne rapporten ser vi på hvordan lønn brukes som personalpolitisk verktøy i statlige virksomheter. Hovedvekten ligger på gjennomføringen av de lokale forhandlingene, hvilke redskaper som er tatt i bruk i lønnspolitikken, og hvilke erfaringer virksomhetene har med bruk av ulike virkemidler. Rapporten er laget på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), og belyser i hovedsak arbeidsgivers syn og holdninger. Den bygger på en spørreundersøkelse til alle statlige forhandlingssteder våren 2002, og en caseundersøkelse i ti statlige virksomheter.

Følgende problemstillinger står sentralt:

  • Hvilke redskaper er tatt i bruk i den lokale lønnspolitikken?
  • Hvordan er de lokale forhandlingene organisert, og hvordan forbereder virk-somhetene seg til forhandlingene?
  • Hvilke lønnspolitiske prioriteringer har virksomhetene?
  • Hvilke virkemidler blir tatt i bruk i lønnsforhandlingene?
  • Er synet på individuell lønn i endring i staten?


Undersøkelsen viser at mange virksomheter har utformet og tatt i bruk en omforent lønnspolitikk. Virksomhetene har en positiv holdning til bruk av lønn som personalpolitisk virkemiddel, og er orientert mot å gi individuelle lønnstillegg. I lønnsforhandlingen blir mellomledere involvert i utformingen av virksomhetens lønnstilbud, men mange virksomheter er negative til å la linjeledelsen få økt innflytelse over lønnsforhandlingene. Statlige virksomheter er positive til lokale lønnsforhandlinger og mener slike forhandlinger er et nyttig redskap i personalpolitikken.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 397