Med rett til å varsle
...men hjelper det, og er det lurt?

Fafo-rapport 2010:18
ISBN 978-82-7422-731-6
ISSN 0801-6143

2010, 118 s kr. 218,- Ordrenr: 20162

Nettutgave

(pdf 5.86mb)

For vel to år siden ble de nye varslerbestemmelsene innlemmet i arbeidsmiljøloven. Hvor godt kjent er norske arbeidstakere med dem? Har det blitt tryggere for arbeidstakere å varsle? Og har norske virksomheter etablert rutiner for varsling på arbeidsplassen, i tråd med § 3–6 i arbeidsmiljøloven? Dette er noen av de spørsmålene som blir belyst i denne rapporten, som bygger på en spørreundersøkelse til 6000 arbeidstakere i privat og offentlig sektor.
218,00 kr
218,00 kr

Ordrenummer:

20162