Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

Fafo-rapport 2019:01
ISBN 978-82-324-0489-6 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0490-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2019, 156 s, Ordrenr 20698

(pdf 831 kB)

English summary

Temaet for denne rapporten er foreldreskap og sosial Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll kontroll, med særlig søkelys på innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Vi tar for oss holdninger til seksualitet og unges frihet, samt bakgrunn for og utbredelse av ulike typer foreldrerestriksjoner i ungdoms sosiale liv. Deretter ser vi nærmere på foreldrenes egne perspektiver på det å oppdra barn og unge i Norge, før vi vender blikket mot dynamikken i familierelasjoner preget av sterk sosial kontroll og mekanismer for sosial endring over tid. Analysene er basert en kvantitative studie av ungdom i Oslo og Akershus, samt kvalitative intervjuer med foreldre, ungdom og personer i hjelpeapparatet.

306,00 kr
306,00 kr

Ordrenummer:

20698