logo fafo 194x64
Når struktur presser kultur
Evaluering av Tollvesenets Distriktsutviklingsprosess (DUP)

Ordrenummer:

535

Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 535
ISBN 82-7422-545-7
ISSN 0801-6143

2006

Nettutgave

(pdf 1.58MB)

Ved utgangen av 2005 avsluttet Tollvesenet en omfattende omstilling. Den medførte blant annet at 10 tolldistrikter ble omgjort til seks regioner. Disse fikk delegert økt myndighet. Flere tollsteder ble nedlagt eller slått sammen. Oppgavefordelinger ble endret og en rekke ansatte fikk nytt arbeidssted i etaten eller måtte slutte.
Det har vært et mål for etaten å gjennomføre omstillingene ved å legge til rette for størst mulig grad av trygghet og medvirkning

  • reell medinnflytelse fra arbeidstakernes organisasjoner
  • at omstillingsarbeidet ikke blir en belastning, men bidrar til å utløse kreativitet og til å gi den enkelte medarbeider nye muligheter og utfordringer
  • å fjerne usikkerhet som kan hindre en vellykket omstilling

I hvilken grad har Tollvesenet lyktes med sine ambisiøse mål?

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B