logo fafo 194x64
Nye tjenester på postkontorene?

Ordrenummer:

249

Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten

Fafo-rapport 249
ISBN 82-7422-215-6

1998

Nettutgave

(pdf 3 MB)

Denne rapporten handler om muligheten for å styrke og opprettholde et landsdekkende nett av postkontorer gjennom å tilby nye tjenester ved postkontorene. Bakgrunnen er nedgangen i antall skranketjenester utført ved norske postkontor de senere årene, og den påfølgende nedleggingen av 1500 postkontorer over en treårsperiode. Formålet med rapporten er å undersøke om det er mulig å bedre lønnsomheten og øke antallet skranketjenester i postkontornettet ved å tilby tjenester for offentlige etater, banker og andre tjenesteprodusenter. Tre konsepter eller utviklingsretninger for fremtidens postkontor drøftes: Postkontoret som distribusjonssentral for offentlige tjenester, postkontoret som filial for finansielle tjenester, og postkontoret som supermarked for landsdekkende tjenester.

Rapporten beskriver og analyserer resultatene fra en landsomfattende undersøkelse om publikums holdninger til Posten, postkontorene og postpolitikken, og deres interesse for nye tjenester på postkontorene. De tre konseptene drøftes i lys av både denne undersøkelsen, internasjonale utviklingstrekk innenfor postsektoren, og hvordan utvikling av ny teknologi og nye betjeningsformer vil påvirke behovet for ulike typer skranketjenester i fremtiden. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Den norske Postorganisasjon.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B