Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Obligatorisk tjenestepensjon

Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 470

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Et sentralt debattema etter at Pensjonskommisjonen fremla sin innstilling i januar 2004, har vært hvordan man skal sikre at alle arbeidstakere blir dekket av en tjenestepensjonsordning. Arbeidstakerorganisasjonene fulgte opp ved å fremme krav om tariffesting av tjenestepensjoner ved oppgjøret i 2004, og partene fikk løfte fra Regjeringen om å lovbestemme en obligatorisk tjenestepensjonsordning. I Pensjonsmeldingen i desember 2004 presenterte Regjeringen tre alternative modeller for en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP), hvorav Stortinget ble bedt om å ta stilling til to. I rapporten drøftes disse modellene og to alternative modeller for OTP.
Sentrale problemstillinger i rapporten er:


• Hvilke erfaringer kan trekkes fra organisering av arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger i utvalgte europeiske land?
• Hva er mulige idealtypiske modeller for organisering av administrasjon, risikodekninger og kapitalforvaltning i en lovfestet og/eller avtalefestet ordning?
• Hvor god samlet pensjon vil ulike tjenestepensjonsordninger kunne gi den enkelte?
• Hvilke fordeler og ulemper kan sannsynliggjøres ved de ulike idealtypiske modellene for organisering, i lys av blant annet internasjonale erfaringer, effektivitetshensyn, partsinnflytelse over ordning, samt individuell innflytelse og sikkerhet?
• Hva er det sannsynlige omfanget av en OTP-ordning i det norske arbeidsmarkedet? Med omfang menes årlige premiebeløp og kapital under forvaltning.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 470