logo fafo 194x64
Organisering i servicesektoren
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen

Ordrenummer:

20673

Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2018:24

ISBN 978-82-324-0454-4

ISSN 2387-6859

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 624 kB)

Denne rapporten undersøker LO-forbundenes innsats for verving og rekruttering i servicesektoren. Formålet har vært å framskaffe kunnskap om rekrutteringsstrategier og -potensial i sentrale bransjer innen privat tjenesteyting, nærmere bestemt overnatting og servering, varehandel, transport, vakt og renhold. Privat tjenesteytende sektor er kjennetegnet av en lavere organisasjonsgrad enn arbeidslivet for øvrig, og de utvalgte bransjene har strukturelle kjennetegn som kan vanskeliggjøre rekruttering og organisering, samt utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO har de siste årene trappet opp sin innsats for verving i disse bransjene og har en pågående satsing rettet mot servicesektoren. Rapporten ser nærmere på hvordan LO og medlemsforbundene møter disse utfordringene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi