Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004

Fafo-rapport 509

Nettutgave Vedlegg 2 og 3

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Prosjekt: Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

I rapporten gis en oversikt over tidligpensjoneringen blant 50–67-åringene innen KS’ tariffområde ved hjelp av registerdata fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for 2002–2004, Statens Pensjonskasse (SPK) for 2001–2003, og Vital og Storebrand for 2002.
• Vi beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, endringer i pensjoneringsrater etter alder og bruk av de ulike tidligpensjons-ordningene, uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen og delpensjon.

• Vi ser på forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner og fylkeskommuner forsikret i KLP, helseforetak og skoler, og etter alder, kjønn og yrke.

• Vi sammenligner tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner med ulike forsikringsleverandører, henholdsvis KLP, Vital og Storebrand.

• Vi analyserer i hvilken grad alder, kjønn, yrkeskategori, stillingsprosent og sektor påvirker henholdsvis bruken av AFP og uførepensjon.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 509