logo fafo 194x64
Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Ordrenummer:

20279

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2012:52
ISBN 978-82-7422-944-0 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-945-7 (nettutgave)
ISSN 0801-614

2012, 106 s kr. 256,- Ordrenr: 20279

Nettutgave

(pdf 1.41mb)

I bygg og anlegg er det mange risikofylte arbeidsplasser, og selv om mye er gjort for å bedre situasjonen, er HMS-utfordringene fremdeles store. Manglende sikkerhetstiltak, korte tidsfrister og stort arbeidspress er særlige utfordringer, i tillegg bidrar et høyt innslag av utenlandske arbeidstakere til at det oppstår språkproblemer og kulturforskjeller. På denne bakgrunn stiller vi følgende spørsmål:
• Hvordan utvikler HMS-arbeidet seg i møtet mellom store og små bygg- og anleggsbedrifter? Tar de små etter og lærer HMS-arbeid av de store?
• Hva er de viktigste HMS-utfordringene i forbindelse med bruk av østeuropeisk arbeidskraft? Og hvordan har utviklingen fra 2006 til 2011 vært?

256,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B