logo fafo 194x64
Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet

Ordrenummer:

20682

Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2018:33
ISBN 978-82-324-0467-4
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 301 kB)

English summary

I denne rapporten har vi utforsket seniorkompetanse i Arbeidstilsynet gjennom å la ansatte dele sine fortellinger og erfaringer. For å kunne anerkjenne og utvikle seniorressursene i Arbeidstilsynet, må man først kjenne til hva disse ressursene er og hvordan de utspiller seg i praksis. På bakgrunn av intervjuer med ansatte har Fafo analysert og sammenfattet hvordan vi kan forstå seniorkompetanse i denne virksomheten, og hvordan denne kompetansen best kan forvaltes for å ivareta både seniorenes og etatens behov.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B