Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon
Doktorgradsavhandling

Espen Dahl

Fafo-rapport 170

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Fattigdom

Formålet med denne avhandlinga er å beskrive og forklare sosial ulikheter i helse i den norske befolkninga. Avhandlinga viser at blant voksne norske menn har forskjellen i dødelighet mellom yrkesklassene økt i perioden 1960 - 1985.

Generelt er helseforskjellene mellom ulike yrkesklasser større enn tidligere antatt, spesielt blant kvinner. En viktig grunn er at mobiliteten i og ut av arbeidsmarkedet er helsebetinget, og dette har tidligere undersøkelser i liten grad tatt hensyn til. Framtidig forskning bør derfor utvikle metoder som fanger opp ulike former for helsebetinget mobilitet.

Et mål i norsk helsepolitikk er å jevne ut helseforskjellene mellom ulike sosiale grupper. Resultatene fra avhandlinga tyder på at det er langt fram, og at utviklingen på visse områder går i gal retning.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 170