Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Ti års erfaringer
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Fafo-rapport 2015:26
ISBN 978-82-324-0214-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0215-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 84 s, kr 234,- Ordrenr. 20431

(pdf 546 kB)

Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere rundet nylig ti år, og det er i løpet av denne perioden gjennomført en rekke studier av ordningen med sikte på å vurdere både implementering og resultater. Fra 2005 inneholder loven også en del om rett og plikt til norskopplæring. Fafo har i perioden november 2014 til mars 2015 gått igjennom tilgjengelig litteratur om introduksjonsprogrammet, og i denne rapporten oppsummerer og diskuterer vi foreliggende kunnskap. Oversikten er organisert i fire deler, knyttet til kunnskap om programmets implementering, resultater, brukererfaringer og etikk.
234,00 kr
234,00 kr

Ordrenummer:

20431