logo fafo 194x64
Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område

Ordrenummer:

343

Kristine Nergaard og Arne Pape

Fafo-rapport 343
ISBN 82-7422-323-3
ISSN 0801-6143

2000

Nettutgave

(pdf 2 MB)

Bare gjennom dyktige, godt skolerte og oppdaterte tillitsvalgte på alle nivåer kan en arbeidstakerorganisasjon ivareta sine medlemmers interesser og bidra til gode og godt organiserte arbeidsplasser i et arbeidsliv i endring. Fagforbund har en rekke verv å fylle samtidig som det er en god del gjen-nomtrekk blant de tillitsvalgte. De fleste arbeidstakerorganisasjoner bruker derfor betydelige økonomiske og menneskelige ressurser på skolerings-virksomhet.

Denne rapporten omhandler tillitsvalgtopplæringen innen LO Stats område. Datagrunnlaget er kursarrangørenes oversikter over kurs og deltakere samt regnskaper og annet skriftlig materiale. Vi diskuterer de tre hovedgruppene kursarrangører; forbundene, LO Stat og AOF. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant lokalt tillitsvalgte innen LO Stats område.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av LO Stat.

Tema som behandles er:
Organisering og omfang av tillitsvalgtopplæringen

  • Økonomi
  • Opplæringspraksis i organisasjonsleddene
  • Kunnskapsstatus, kunnskapsbehov og kilder til kunnskap
  • Vurdering av dagens system for opplæring
  • Gjennomtrekk, rekrutteringsbehov og opplæringsbehov

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B