Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning

Geir Veland og Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 526

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Den nye folketrygden skal tre i kraft fra 2010. Stortinget vedtok hoved-prinsippene i mai 2005, mens selve opptjeningsmodellen vedtas høsten 2006. Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra 1. mai 2006 innebærer i tillegg at alle yrkesaktive som oppfyller kravene til medlemskap, vil omfattes av en tjenestepensjonsordning fra dette tidspunktet. Samlet medfører dette store endringer i framtidig pensjonsutbetaling for dagens yrkesaktive. Særlig vil tjenestepensjonsordningenes betydning øke. Et hovedtema i rapporten er derfor hva tjenestepensjonsordningene inntektsmessig vil kunne bety for dagens yrkesaktive når de blir pensjonister. Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:
• Hvordan er dekningsgraden og fordelingen av ulike tjenestepensjonsordninger i dag?
• Hvor mye vil tjenestepensjonene kunne bety inntektsmessig
for dagens yrkesaktive?
• Hvor stor er sannsynlig pensjonsformue for dagens yrkesaktive
når de blir pensjonister?
De aktuariske beregningene gjøres for et definert utvalg idealtypiske arbeids-takergrupper med utgangspunkt i blant annet inntektsdata fra Arbeidskraft-undersøkelsen 2003, samt data om faktisk fordeling av eksisterende tjeneste-pensjonsordninger og antatt dekningsgrad for OTP.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 526