Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning

Geir Veland og Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 475

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Den lønnsmessige betydningen av tjenestepensjoner

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Lønnsforskjeller mellom arbeidstakere i privat og offentlig sektor har vært viet oppmerksomhet i en årrekke. Statistikken viser at lønnsforskjellen mellom arbeidstakergrupper med samme utdanningsnivå øker med utdanningslengden. Imidlertid foreligger det ingen undersøkelser som sammenligner og inkluderer verdien av andre lønnsgoder. I denne rapporten forsøker vi å verdisette ett av de mest sentrale lønnsgodene utover ordinær lønn – tjenestepensjon. Et sentralt spørsmål er derfor i hvilket omfang pensjonsordningene kan sies å kompensere for et lavere lønnsnivå i offentlig sektor for ulike utdanningsgrupper. I offentlig sektor har i prinsippet alle arbeidstakerne en tjenestepensjonsordning, mens tidligere beregninger viser at det bare gjelder halvparten av arbeidstakerne i privat sektor. Det er også store forskjeller i dekningsgrad (hvor mange som har tjenestepensjons-ordning) og ytelsesnivå (kvaliteten på tjenestepensjonsordningene) mellom ulike arbeidstakergrupper i privat sektor, og det er gjerne høyinntekts- og høyutdanningsgruppene som kommer best ut. I beregningene har vi forsøkt å ta hensyn til denne variasjonen.

De to sentrale problemstillingene i rapporten er å:

1. Beskrive dekningsgrad og ytelsesnivå for tjenestepensjon i privat sektor for ulike bransjer og yrkes-/utdanningsgrupper med utgangspunkt i foreliggende undersøkelser og registerdata og sammenligne med ytelsesnivå og dekningsgrad for offentlig sektor.

2. Kartlegge og beregne den lønnsmessige betydning tjenestepensjonene har for arbeidstakere på ulike utdanningsnivå i henholdsvis offentlig og privat sektor ved å se på årlig pensjonspremie i pensjonsordningene (dvs. innbetalingseffekten som lønnselement).

Utgitt: 2005 Id-nr.: 475