logo fafo 194x64
Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel

Ordrenummer:

20268

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2012:41
ISBN 978-82-7422-921-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-922-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 59 s kr. 209,- Ordrenr: 20268

Nettutgave

(pdf 1.32mb)

Tema for denne rapporten er ufrivillig deltid innen varehandelen og hvilke tiltak som kan bidra til at arbeidstakere som ønsker større stillinger, kan oppnå dette. Blant de tema som diskuteres, er:
• Hvilken rolle spiller deltidsstillinger i bransjens bemanningsstrategier?
• Er enkelte typer vakter spesielt vanskelige å fylle?
• Ønsker ansatte annen arbeidstid enn den de har i dag, og hvor lett eller vanskelig er det
å oppfylle ønsker om større stillinger?
• Hvilke forhold kan gjøre det mulig å tilby større stillinger?
Vi setter også søkelys på partssamarbeidet og spør om ufrivillig deltid, fortrinnsrett for deltidsansatte og arbeidsplaner er tema som diskuteres mellom tillitsvalgte og ledelse innen varehandelen. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgte i bransjen, og den er finansiert av Fellestiltakene LO-VIRKE. Spørreundersøkelsen er første del av et samarbeidprosjekt mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og Hovedorganisasjonen Virke omkring ufrivillig deltid innen varehandelen.

209,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B