Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Fafo-rapport 2018:30

Last ned nettutgaven | English summary

Forskningstema: Oppvekst og foreldreskap, Livslang læring

Prosjekt: Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund, Niri Talberg

I denne rapporten ser vi på hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2017/2018 vurderer studiet. Vi har spurt om hva de synes om utdanningens innhold og organisering, hva som er deres læringsutbytte og hvordan de vurderer kvaliteten på studiene. Vi finner at deltakerne generelt vurderer studietilbudet som godt, relevant og interessant. De peker likevel på at det er arbeidskrevende – de fleste gjør dette i kombinasjon med full jobb. Gjennomgående trekkes det frem at samlinger er bra, da man får delta i et faglig miljø, og det betyr dessuten mindre fravær fra barnehagen. De fleste barnehagelærerne mener at de deler kunnskapen de har fått gjennom studiet med de andre ansatte i barnehagen.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20679