logo fafo 194x64
Vold og trusler i finansnæringen

Ordrenummer:

20281

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2012:54
ISBN 978-82-7422-948-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-949-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 64 s kr. 214,- Ordrenr: 20281

Nettutgave

(pdf 824kb)

For mange arbeidstakere i finansnæringen er kundekontakt en viktig del av jobben, og de aller fleste trives godt med denne kontakten. Like fullt kan det fra tid til annen oppstå situasjoner der kunder kan opptre svært ubehagelig eller truende. Det finnes også eksempler på arbeidstakere innen finansnæringen som har vært utsatt for vold fra kunder. I denne rapporten undersøker vi forekomsten og omfanget av vold, trusler og ubehagelige hendelser blant Finansforbundets medlemmer. Vi ser også på hvilke konsekvenser dette har for de berørte og hva arbeidsgiver gjør for å begrense omfanget og skadevirkningene av vold, trusler og ubehagelig kundekontakt på jobben.

214,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B