logo fafo 194x64
Erfaringer med Saltpartnerskapet

Ordrenummer:

10301

Anne Hatløy og Ketil Bråthen

Fafo-notat 2019:11
ISSN 0804-5135

2019

(pdf 225 kB)

Saltpartnerskapet er en avtale mellom Helsedirektoratet, matprodusenter, serveringsbransjen, bransje- og næringsorganisasjoner, FoU-miljøer og interesseorganisasjoner. I dette notatet har vi kartlagt deltakernes erfaringer med avtalen i perioden 2015–2018. De to viktigste tiltakene produsentene har gjennomført, er å endre på eksisterende produkter og å utvikle nye produkter. De største utfordringene har vært å redusere saltinnholdet uten at det går utover kvaliteten på produktene. I det videre er det ønske om å øke kompetansen på hvordan saltinnholdet kan reduseres ytterligere, og det er ønskelig med arbeidsgrupper og nettverk for å kunne dele erfaringer.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B