logo fafo 194x64
Kvinner i fagbevegelsen 2004
Kvinners representasjon i LO og forbundene

Ordrenummer:

441

Kristine Nergaard og Kari Folkenborg

Fafo-rapport 441
ISBN 82-7422-436-1
ISSN 0801-6143

2004

Nettutgave

(pdf 628 kB)

Tema for denne rapporten, som er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra 1997, er kvinners representasjon i LO og i LOs medlemsforbund. Blant de forhold som er kartlagt, er:
• Hvor mange kvinner finner vi i ulike verv og posisjoner?
• Er kvinner fortsatt underrepresentert i forhold til medlemsmassen,
og i så fall i hvilke organer og i hvilke typer forbund?
• Har kvinner styrket sin representasjon siden forrige undersøkelse – som har tall fra 1995 – eller har veksten i kvinners representasjon flatet ut?
Rapporten tar også opp spørsmålet om hvordan kvinnelige tillitsvalgte opplever sin hverdag. Femten kvinner fra ulike forbund er intervjuet om sine erfaringer med det å være kvinnelig tillitsvalgt, om sitt syn på kvinners posisjon i fagbevegelsen og sine vurderinger av hvilke forhold som fortsatt kan virke som barrierer for at kvinner påtar seg verv og for om kvinner i like stor grad som menn rykker opp til mer sentrale posisjoner. Utvalget omfatter både yngre og eldre tillitsvalgte. Rapporten er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge – LO.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B