Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir

Tone Fløtten

2009 Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir