Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Tar appene livet av bedriftene?

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

2016 Forskningstema: Plattformøkonomi

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Tar appene livet av bedriftene?