Håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere gjennom transnasjonalt samarbeid (Betic)

To english version
To english version

Dette prosjektet skal identifisere beste praksis og bidra i arbeidet med å forbedre transnasjonalt samarbeid om håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere. Målet er også å bidra med kunnskap til arbeidet i European Labour Authority (ELA). Fafo vil samarbeide med abeidstilsynene i Norge, Danmark, Island, Latvia, Estland, Litauen og Finland. Partene i arbeidslivet vil også bli involvert i forbindelse med prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer og workshops og resultatene skal formidles på seminarer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2023
  • Avsluttes:
    juli 2024

Oppdragsgiver

  • European Social Fund+ (ESF)

Bærekraftsmål