Aktive prosjekter

Analyse av fritidstilbud i Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo (BGO) ønsker økt innsikt i hvordan bydelens fritidstilbud er tilpasset behovene i deres barne- og ungdomsbefolkning. BGO ønsker å vite hvordan mangfoldet av fritidstilbud i bydelen brukes, av hvem og hvorfor, og om bydelens barn og unge kjenner til tilbudene som allerede eksisterer. Formålet med oppdraget er å undersøke behovet for å iverk-sette eventuelle forbedringstiltak som endringer i egne tilbud, tildelinger, anbefalinger eller tilskuddsmidler til frivillige lag eller foreninger.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:11
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Jon Helgheim Holte
Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

Bydel Gamle Oslo

Prosjektperiode

august 2020
april 2022