Frilansere, selvstendig næringsdrivende og organisering av arbeid

På oppdrag fra Forskningsrådet skal Fafo i samarbeid med SNF (Samfunns- og næringslivsforskning, ved Norges Handelshøyskole - NHH) og Linköping Universitet undersøke organiseringen av arbeidet for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

På Fafo skal Kristin Jesnes se på mellomledd eller plattformer som formidler oppdrag til frilansere og hvilke (arbeids-/oppdragsgiver)funksjoner disse tar ansvar for.

Les mer om prosjektet hos NHH

Prosjektledelse

Kristin Jesnes

Prosjektledelse

Prosjektleder er Torstein Nesheim, NSF

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Jesnes

Oppdragsgiver(e)

Forskningsrådet

Prosjektperiode

juni 2019
desember 2022