Aktive prosjekter

Redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Nordisk välfärdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med to tematiske utgivelser årlig. Tidsskriftet publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, slik som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming mv. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nordens välfärdscenter.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Prosjektleder

Terje Olsen


Prosjektdeltaker(e)

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

Nordens välfärdscenterProsjektperiode

mai 2019
desember 2020