Redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning. Nordic Welfare Research

Nordisk välfärdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med to tematiske utgivelser årlig. Tidsskriftet publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, slik som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming mv. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nordens välfärdscenter.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Prosjektledelse

Terje Olsen

Prosjektdeltaker(e)

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

Nordens välfärdscenter

Prosjektperiode

mai 2019
desember 2022