Skip to main content

Oppgavedeling og kompetanseutnyttelse i helse- og omsorgssektoren


Prosjektet skal kartlegge kommunenes og sykehusene erfaringer med oppgavedeling og bedre utnyttelse av ulike yrkesgruppers kompetanse, nærmere bestemt helsefagarbeidere, helsesekretærer, vernepleiere og portører.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2022
  • Avsluttes:
    februar 2023

Oppdragsgiver

  • Delta

Bærekraftsmål