Skip to main content

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning blant arbeidsinnvandrere


Prosjektet skal framskaffe tall for organisasjonsgrad og tariffavtaledekning blant arbeidsinnvandrere i Norge. Resultatene skal presenteres etter hvilken bransje arbeidsinnvandrerne jobber i, og hvor lenge de har bodd i Norge. Prosjektet omfatter både arbeidsinnvandrere fra EØS og tredjeland (land utenfor EØS).

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2022
  • Avsluttes:
    april 2022

Oppdragsgiver

  • Arbeidsinnvandrerutvalget

Bærekraftsmål