Skip to main content

Arbeidstakeres rett til å koble fra

To english version

To english version
Det overordnede formålet med prosjektet er å samle kunnskap om situasjonen i det norske arbeidslivet når det gjelder arbeidstakeres rett til å koble fra (the right to disconnect).

«Retten til å koble fra» relateres til pågående diskusjoner og regelverksutviklingen i EU, og refererer til en arbeidstakers rett til å kunne frigjøre seg fra arbeidet og avstå fra å delta i arbeidsrelatert elektronisk kommunikasjon, som e-post eller andre meldinger, utenfor arbeidstid.

Det skal gjennomføres en bredt anlagt kartleggingsundersøkelse av omfang og konsekvenser for den enkelte arbeidstaker i ulike yrkesgrupper og næringer.

Prosjektet skal dekke problemstillinger innen fire hovedområder:

 • Omfang av arbeidstakeres kontakt med og tilknytning til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden
 • Eventuelle konsekvenser for arbeidstakere
 • Reguleringer
 • Arbeidsgivers perspektiver

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  april 2024
 • Avsluttes:
  desember 2025

Oppdragsgiver

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bærekraftsmål