Skip to main content

Følgeevaluering av nye bestemmelser om innleie fra bemanningsforetak


Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Formålet med prosjektet er å kartlegge virkningene av de nye bestemmelsene og vurdere hvilke konsekvenser endringene får for arbeidstakere, virksomheter, på arbeidsmarkedet og for samfunnet i stort. Prosjektet utføres i et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  desember 2022
 • Avsluttes:
  november 2026

Oppdragsgiver

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • Onsdag 27. september 2023

  Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

  Fafo Østforum webinar