Skip to main content

Estimering av menneskehandel i Norge, utprøving av metode


Prosjektet vil prøve ut en metode for å beregne omfanget av menneskehandel i Norge og bidra til bedre regionale og internasjonale estimater ved å delta i arbeidet til FNs kontor for narkotika og organisert kriminalitet (UNODC) med å utvikle Multiple Systems Estimation (MSE) i ulike land og regioner. Det finnes i dag ingen slike pålitelige beregninger av menneskehandel i Norge og det er stor etterspørsel etter pålitelig statistikk på området. MSE er en variant av såkalt fangst-gjenfangst, eller capture-recapture-metode, som UNODC har tilpasset data om menneskehandel.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2020
  • Avsluttes:
    april 2022

Oppdragsgiver

  • Politidirektoratet

Partnere

Bærekraftsmål