Skip to main content

Evaluering av Barnehjernevernet


Oslo kommune og byrådets satsing Barnehjernevernet har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Det legges opp til at tjenester som møter barn og familier, skal ha et felles kunnskapsgrunnlag bygd på et positivt syn på barn, de skal komme tidlig inn og gi kompetent og relevant hjelp.

Det er tjenestene i bydelene som er målgruppe for Oslo kommunes og Byrådet innsats.

Fafo evaluerer satsningen. Evalueringen retter seg mot resultater og effekter av strategien for Barnehjernevernet, og vil inneholde en konkret kartlegging av bydelenes arbeid i lys av strategien.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Helgheim Holte

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2019
  • Avsluttes:
    mai 2021

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Bærekraftsmål