Skip to main content

Evaluering av forsterket ungdomsinnsats


Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

Målet er å underersøke hvordan NAV-kontorene iverksetter den nye innsatsen, og i hvilken grad forsterket ungdomsinnsats fører til at flere unge under 30 år kommmer i arbeid eller aktivitet.

Første delrapport fra prosjektet kommer i slutten av april 2019

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2018
  • Avsluttes:
    desember 2020

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bærekraftsmål