Skip to main content

Følgeevaluering av NAV i fengsel


Formålet med følgeevalueringen er å undersøke hvordan innsattes rett til tjenester blir ivaretatt. Fafo skal se nærmere på hvordan tjenestene kan gjøres mer tilgjengelige for de innsatte, hvordan sentrale og regionale/lokale avtaler fungerer samt vurdere hvordan arbeids- og ansvarsfordelingen mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen fungerer, og kan forbedres.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2015
  • Avsluttes:
    november 2017

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet