Fullførte prosjekter

Adult education Survey

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2007
desember 2007