Fullførte prosjekter

Arbeidstidsreduksjoner

På LO-kongressen i 2017 ble det gjort et vedtak om at LO skal utarbeide en plan for hvordan en kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen skal bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer. Fafo skal utarbeide en kunnskapsoppdatering som kan brukes inn i LOs arbeid.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2020:18
Kristin Alsos og Mona Bråten

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

juni 2019
juni 2020