Fullførte prosjekter

Barn av innvandrere og flyktninger, morgendagens fattige

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

Oppdragsgiver(e)

Barn av innvandrere

Prosjektperiode

2011