Fullførte prosjekter

Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon

I dette prosjektet skal Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden.

Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation i samarbeid med de fem nasjonale Akademiker-forbundene i de nordiske landene. Prosjektet skal gjennomføres av Rolf Røtnes, Fernanda Winger Eggen, Jørgen Ingerød Steen fra SØA og Kristin Jesnes og Johan Røed Steen fra Fafo. Prosjektteamet består også av en rekke nordiske eksperter, inkludert Katrín Olafsdottír, Stine Rasmussen, Natalie Munkholm, Bertil Rolandsson, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen og Antti Saloniemi.

Prosjektledelse

Kristin Jesnes

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Jesnes
Johan Røed Steen

Eksterne forskere

Rolf Røtnes, prosjektleder, Samfunnsøkonomisk analyse Fernanda Winger Eggen, Samfunnsøkonomisk analyse Jørgen Ingerød Steen, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

Nordic Innovation

Forskningstema

Ny teknologi

Prosjektperiode

august 2018
april 2019