Fullførte prosjekter

Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:01
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

  • Universitetsforlaget

Les mer/Read more


Publisering

  • Universitetsforlaget

Les mer/Read more

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Forskningstema

Pensjon
Seniorpolitikk

Prosjektperiode

november 2010
november 2011