Fullførte prosjekter

Følgeevaluering av TryggEst

Følgestudie av Bufdirs pilotprosjekt TryggEst.

TryggEst er en modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre erfaringer, innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner etter 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning, der de er hovedleverandør.

Prosjektledelse

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

NTNU Samfunnsforskning

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

mars 2019
desember 2020