Fullførte prosjekter

Effekter av opplæringstilbud for nyankomne innvandrerelever

I dag er det stor variasjon i hvilke opplæringstilbud som møter elever med kort botid i Norge. Den forskningen som er gjort så langt, er ikke tydelig om hvilke tilbud som virker best. I dette prosjektet er hovedspørsmålet hvordan man kan utforme et opplæringstilbud til nyankomne innvandrerelever som gir godt læringsutbytte. Et sentralt premiss er at opplæringsmodellene som foreslås, i størst mulig grad skal kunne effektevalueres på et høyt evidensnivå. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og NIFU.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2020
juli 2020