Fullførte prosjekter

Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2007:37
Tove Midtsundstad
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Rikstrygdeverket

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

januar 2005
juli 2007