Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk

Basert på analyse av relevante offentlige dokumenter, gjennomgang av bistandsoverføringer samt kvalitative intervjuer i embetsverket, tar prosjektet sikte på å kartlegge framdriften i innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk.


Fafo-utgivelser

Fafo-report 2018:06
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
An analysis of Norwegian policies from 2011 to 2017

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

Plan Norge

Prosjektperiode

juni 2017
desember 2017