Læringsutbytte i varehandel

Virke skal gjennomføre et prosjekt for å utvikle metoder for å beskrive og dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandel.

Sentralt i dette arbeidet er å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser og kriterier for hva som utgjør en kvalifiaksjon. Fafo skal i samarbeid med Saga Advisors gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2018:10
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
En følgeevaluering

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Eksterne forskere

Nina K. Lidahl (Saga advisors)

Oppdragsgiver(e)

Virke

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

mars 2017
mars 2018